Corona Protocol 4 Homework

Dit protocol is opgesteld met als doel om ook in tijden van corona de veiligheid en gezondheid te garanderen tijdens de huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen die door 4 Homework worden aangeboden. We baseren ons hierbij altijd op de laatste richtlijnen zoals die door de overheid worden gegeven.

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne, zowel in algemene zin als gericht op specifieke doelgroepen (leerlingen, ouders en 4 Homework medewerkers). Het protocol kan naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk worden aangepast. Ook bij nieuwe ontwikkelingen of maatregelen wordt de inhoud opnieuw bekeken en waar nodig geactualiseerd. Uitgangspunt van het protocol is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat onze intensieve begeleiding en persoonlijke aanpak mogelijk blijft.

 
Algemeen

Communicatie en geldigheid

 • De afspraken in dit protocol gelden voor al onze diensten en vormen van (studie)begeleiding en onderwijsondersteuning.
 • Uitgangspunt is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat hun veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 • De richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PO- en VO-raad zijn, voor zover van toepassing, leidend geweest voor het opstellen van dit protocol.
 • 4 Homework communiceert met betrokkenen over de afspraken en maakt afspraken zichtbaar in de vestigingen.
 • Updates op deze afspraken worden gepubliceerd op onze website.

Onderling contact

 • Volwassenen en leerlingen bewaren zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Volwassenen onderling bewaren altijd 1,5 meter afstand.
 • Leerlingen onderling bewaren zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • De beschikbare ruimtes in de vestigingen worden optimaal ingezet, zodat de passende afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en werknemers gecreëerd wordt.
 • Tijdens (individuele) begeleiding is afstand houden niet altijd mogelijk. Medewerker en leerlingen ouder dan 12 jaar worden dan gescheiden door plexiglas.

Begeleiding

 • Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van vaste aankomst- en vertrektijden.
 • Bij binnenkomst is er duidelijk sturing door een 4 Homework medewerker: kort vragen naar gezondheid, toezicht op het wassen van de handen, vervolgens desinfecteren en op basis van het geldende rooster instructie over de kortste route naar de ruimte of werkplek waar de leerling is ingedeeld.

Hygiëne en bescherming

 • 4 Homework draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt.
 • Het gebruik van eigen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, is vanwege het gebrek aan controle op de juiste hygiënische toepassing niet toegestaan.
 • Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruik weg en was je handen.
 • Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD.
 • In elke vestiging zijn tenminste oppervlaktesprays, desinfecterende handgel (tenminste 70% alcohol), zeeppompjes en papieren zakdoeken aanwezig.
 • Enkele medewerkers van 4 Homework worden op basis van een duidelijke schoonmaakinstructie verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van hygiënemaatregelen.
 • Iets eten en drinken hoort erbij! De leerling kan bij aankomst en ná het wassen van de handen een schoon plastic glas pakken en deze vullen bij de waterdispenser. De begeleiders zorgen dat alle waterglazen iedere dag in de vaatwasser gaan. Uiteraard kun je ook een eigen drinkbeker / bidon mee nemen. Verder worden de koektrommels niet gebruikt en zijn er de komende tijd alleen individueel voorverpakte koekjes.


Voor medewerkers

 • Blijf thuis bij verkoudheids- of griepklachten.
 • Blijf thuis als een gezinslid of huisgenoot koorts heeft. Kom weer naar het werk als jij of je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 • Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, deze worden vermoed of ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis.
 • Schud geen handen.
 • Was meerdere keren per dag je handen gedurende 20 seconden. Maar daarnaast regelmatig gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat dit nodig is.
 • Maak je werkplek en eventueel gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende middelen. Toetsenborden, muizen en laptops neem je voor en na gebruik af met de overal beschikbare desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf.
 • Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen.
 • Ventileer werk- en kantoorruimte waar mogelijk.


Voor leerlingen

 • Sla de begeleiding over bij (een vermoeden van) een corona-infectie van jezelf of van een gezinslid. Je mag weer naar 4 Homework komen als jij of het gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
 • Sla de begeleiding over bij verkoudheids- of griepklachten. Je mag weer naar 4 Homework komen als je 24 uur klachtenvrij bent.
 • Wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders en/of ga je direct naar huis of word je opgehaald.
 • We doen extra ons best om begeleiding die je mist vanwege ziekte of verkoudheid op een later moment in te halen.
 • Kom niet tegelijk met anderen het pand of een ruimte binnen. Wacht tot er voldoende afstand is.
 • Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen. Raak alleen materialen aan waar nodig.
 • Bij binnenkomst was je je handen gedurende 20 seconden. Maak daarnaast regelmatig gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel (minstens 70% alcohol).
 • Je wordt zoveel mogelijk ingedeeld op een vast tijdstip of in een tijdblok.
 • We verzoeken leerlingen zoveel mogelijk thuis al naar het toilet te gaan ten einde toiletbezoek op onze locaties tot een minimum te beperken. Als dat toch nodig is, gaat er één leerling tegelijkertijd naar het toilet, zodat er geen wachtrij ontstaat. Bij toiletbezoek volg je de ter plekke aangegeven hygiëne-instructie.
 • Was je handen na ieder toiletbezoek, hoest/nies in je elleboog, neem papieren zakdoekjes mee en gooi die na gebruik weg, was je handen weer.
 • Houd je telefoon, jas en tas voor jezelf en zoveel mogelijk op je werkplek.
 • Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Pas na overleg met een medewerker mag je je plek verlaten. Dit geldt ook voor het einde van de begeleiding.
 • Verlaat het pand met gepaste afstand tot je voorganger.


Voor ouders

 • Kinderen die gebracht worden, kunnen buiten bij de voordeur worden afgezet en opgehaald.
 • Voor bijvoorbeeld intake- of adviesgesprekken vragen wij u op het afgesproken tijdstip te komen en uw komst te melden bij een medewerker, wij nemen u mee naar de juiste plek.
 • Voor iedere afspraak geldt dat er 3 personen aanwezig mogen zijn oftewel 1 ouder, 1 leerling en 1 medewerker van 4 Homework.
 • Voor overleg of advies vragen wij u zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail contact te zoeken. Als u of wij wel een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak.

 

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Webdevelopment: Studio Projectie B.V. - © 2021 - 4Homework alle rechten voorbehouden Inloggen HOMi