Privacy verklaring

Introductie
4 Homework helpt leerlingen, aan de hand van het schoolwerk, hun capaciteiten te leren kennen en op een juiste manier in te zetten. Dit lukt alleen als we weten wie onze leerlingen zijn, wat de wensen zijn en waar wij hen dienen te ondersteunen. Persoonlijke aandacht is hiervoor essentieel. Met de informatie die we hiervoor nodig hebben gaan we uiterst zorgvuldig om. Vertrouwen en discretie zijn voor ons vanzelfsprekend: wij doen er alles aan om de privacy van onze leerlingen en relaties te waarborgen. Over welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij deze info gebruiken, zijn we zo transparant mogelijk.

Welke gegevens gebruiken we mogelijk van u?

Uw gegevens

Gebruiken wij voor

NAW-gegevens van u / uw kind

facturatie, klantcontact, commercieel contact

E-mail

facturatie, klantcontact, nieuwbrieven mits OPT IN

Telefoonnummer

klantcontact

Verjaardag van uw kind

klantcontact

Contacthistorie

huidige en toekomstige dienstverlening

Klantverleden

huidige en toekomstige dienstverlening

Online leerling dossier

huidige en toekomstige dienstverlening

Bankgegevens

facturatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoe verzamelen wij deze gegevens?

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn.

Wanneer en waarom gebruiken wij uw gegevens?
• voor een effectief en persoonlijk contact;
• om de uitvoer van dienstverlening optimaal te laten verlopen;
• voor de administratieve afhandeling van onze dienstverlening;
• om u op de hoogte te kunnen houden van actualiteiten en promotiedoeleinden voor onze producten en diensten die vallen onder 4 Homework.

Bewaarperiode persoonsgegevens
We zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

Doorgifte aan derden
Onderdeel van de dienstverlening door 4 Homework is dat er een online leerling dossier wordt bijgehouden. Voor de facturatie maakt 4 Homework gebruik van een online facturatie tool. Beide onderdelen worden beheerd door externe partijen die hierdoor toegang zouden kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

Verder maken wij gebruik van externe gecertificeerde datacentra voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens kunnen om die reden door de hosting provider van onze serverruimte worden ingezien. Omdat wij incidenteel gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

E-mail
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Uw rechten
U hebt het recht:
• in te zien welke gegevens wij van u gebruiken.
• uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
4 Homework
Utrechtse Jaagpad 1
2313 KW Leiden
T 06 1001 4668
info@4homework.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring (V1.0 – dd 24 mei 2018) gaat in per 25 mei 2018. 4 Homework behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy verklaring. De actuele versie wordt gepubliceerd op onze website.

Disclaimer - Algemene voorwaarden - Webdevelopment: Studio Projectie B.V. - © 2021 - 4Homework alle rechten voorbehouden Inloggen HOMi